Vårgrönt vid Sturkö skans 2011                                                                                                                     Foto: Jan Abramsson

 

 

Sturkö Skans

Skadegörelse på Sturkö Skans.

En fullständigt meningslös skadegörelse har utförts på anläggningen. Om detta skulle inträffa igen kommer saken att polisanmälas.

Allt arbete består av ideella krafter och medlemmars allmosor, vilka nu måste bekosta även denna förstörelse. (2012-01-24)


 

Eller ”Infanteriverk vid Sanda å Sturkö för ett kompani”, som den benämns enligt gamla ritningar.

Läs om förbanden som bemannade infanteri-skansarna i Blekinge, häftet om dessa finns att köpa via "Bli medlem, lämna förslag". För  40:- får Du häftet hemskickat i brevlådan. Fyll i Ditt namn och postadress så kommer det hemskickat.

Hos öbefolkningen har skansen alltid kallats för ”fästningen”. Sturkö skans är en av de få bevarade infanteriskansar av denna typ i Sverige.
Byggd: 1904 med bl.a. sten från

Sturkö /Tjurkö stenindustri.

Bemanning: Ett kompani, ca 100 man. Beväpnade med gevär samt kulsprutegevär.

Skansen består av en inre anläggning vilken omges av en yttre vall med en vallgrav mellan. Den yttre vallen är byggd av jord och natursten. Den centrala byggnaden är uppförd av betong som är övertäckt av jord och gräs.

Interiören består av följande utrymmen: Officersmäss, underofficersmäss, manskapsmäss, kök, förråd samt vakt och beredskapsutrymme.
Dessutom tre stycken evakueringsdörrar för att snabbt komma ut ur skansen och bemanna eldställningar på vallarna.

På bägge sidor om huvudingången finns embrassyröppningar, skottgluggar, varifrån man skyddat kunde avge eld mot en stormande fiende.
I vallgravarna fanns stormhinder, taggtråd och egen brunn. Skansen finns på norra Sturkö och är utmärkt via vägskylt och tillgänglig att besöka året om. Parkering finns. 

För guidning och visning inne i anläggningen kontakta Jörgen Andersson tfn 424 07 eller Bo Holst tfn 0455-42520

 

Sturkö Samhällsförening © 2011  • Email: info@sturko.org

www.sturko.org